via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.
Predstavnici udruženja Zemlja Dinarika inicirali su uspostavljanje volonterske mreže na Bijeloj stazi Via Dinarica, koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, te su u subotu 1. 10. održali prvi sastanak ove mreže sa članovima planinarskih društava i organizacija koje su radile na označavanju navedene staze u BiH.
VD volonterska 1
Tokom sastanaka predstavnici prisutnih društava i udruženja imali su priliku da se dodatno upoznaju sa aktivnostima i radom organizatora, te svim onim aktivnostima u vezi sa trasiranjem Via Dinarica Bijele linije, ali i da predstave svoje trenutne i planirane aktivnsoti.

Glavna tema sastanka bili su zadaci i uloge udruženja, te rad na uspostavljanju partnerske mreže koja će voditi računa o održavanju planinarskih staza i puteva i svojim teritorijama djelovanja, te aktivno brinuti i izvještavati o svim neprimjerenim i nezakonitim aktivnostima duž staza. Dodatno, predloženi su i mogući načini finansiranja aktivnosti, putem kojih bi se pokrivali troškovi rada na terenu kao i održavanje i unaprjeđenje postojeće infrastrukture.


 MG 3317
Podsjetimo da je Via Dinarica Bijela staza u BiH zvanično otvorena 11. 6. 2016. godine na Blidinju, te da, zajedno sa Crnom Gorom, predstavlja u potpunosti označenu trasu Bijele staze Via Dinarica. Cilj je da staza, koja je 2014. godine proglašena najboljom novom planinarskom stazom na svijetu, održi tu reputaciju, te dodatno ojača i unaprijedi lokalnu ekonomiju malih ruralnih zajednica, sa fokusom na očuvanje i zaštitu prirodnih resursa u području Dinarida.

VD volonterska 3

Prvom sastanku Via Dinarica volonterske mreže prisustvovali su predstavnici HPD Prenj 1933 Mostar, Stanica planinarskih vodiča Mostar, PD Visočica Sarajevo, PD Željezničar Sarajevo kao i predstavnici Brdsko-biciklističkog kluba MTBA.


part of outdooractive

 

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png