via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.
15064097_10209959035748567_696367579_o.jpg

U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine 14.11.2016 godine sa početkom u 16:30 sati održana je građanska javna rasprava na temu Voda u Sarajevu. Javna rasprava je organizovana od strane udruženja Eko Akcija. Prije same diskusije, kratke napomene su dali prof. dr. Muriz Spahić i  predstavnik Udruženja Eko Akcija, Anes Podić. Javnoj raspravi su se odazvali i predstvanici drugih nevladinih organizacija, studenti, profesori, arhitekte, doktori medicine, predstavnici medija, te svi građani koji su svjesni veličine problema kada su upitanju vodni resursi.

Fokus disukusije je bio na redukcijama vode koje su sve češće u Sarajevu te koje su opasnosti po zdravlje usljed stalnog opadanja pritiska koji su izazvani redukcijama. Građani su se pitali kakav je, zapravo, kvalitet vode koju pijemo i šta se zapravo dešava na području Vrela Bosne. Uslijedila su pitanja u vezi vodozaštitne zone u Sarajevskom polju te u kakvom su stanju preostala izvorišta vode za piće u Kantonu Sarajevu. I na kraju, koje su mjere koje je potrebno poduzeti da bi se riješili svi gore navedeni problemi.

Na kraju diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

1. Građani su svjesni da redukcije neće stati ali istovremeno naglašavaju da dodatna zaduživanja i krediti nisu riješenje. Prvi predloženi korak je uputiti zahtjev nadležnim institucijama sa naznakom da redukcije moraju prestati.

2. Zaštititi naša izvorišta. Najefikasniji način da se zaštiti vodozaštitna zona u Sarajevskom polju jeste uspostava Nacionalnog parka Igman, Bjelašnica, Treskavica, Visočica.

3. Broj analiza vode za piće mora biti u skladu sa onim što pravilnik zahtjeva, institucijama koje vrše monitoring i analize obezbjediti finansijska sredstva i opremu za nesmetan rad.

4. Obavještenje za građane, od strane KJKP 'Vodovod i kanalizacija', kada tačno i u koje vrijeme će biti redukcije.

5. Istražiti i objaviti imena odgovornih za loše stanje vodnih resursa.

6. Pozvati vlast da se upoznaju i slijede Arhusku konvenciju.

Problemi sa vodnim resursima, itekako, utiču na razvoj turizma i lokalnih zajednica, što je upravo i jedan od ciljeva projekta Via Dinarica, koji provodi NVO Terra Dinarica. Na osnovu povratnih informacija od strane planinara, biciklista i ljubitelja prirode, vodni resursi, čiste rijeke i jezera prepuna biljnog i životinjskog svijeta su nešto što nas izdvaja od ostatka svijeta.


 

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png